Header Ads

Mẫu tranh gốm Hát trên thuyền


 Tên tranh gốm: Hát trên thuyền
Diễn tả cảnh hát Quan họ của làng quê Bắc Ninh

Những Liên an, Liền chị ca hát giao lưu
Một cảnh quê hương thuần việt

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.