Header Ads

Mẫu tranh gốm Vinh Quy bái tổ 1

Tên tranh gốm: Vinh quy bái tổ 01

Diễn tả cảnh Vinh Quy Bái Tổ, khi công danh hiển vinh của người xưa
Bức tranh thể hiện mong muốn của người xưa khi nhìn vào thành công của người khác thì có động lực để làm việc.

Mẫu tranh này thường để gắn lên tường, lên khu nhà thờ họ, nhà cổ...
Nhắc nhở con cháu sau này cố gắng để Vinh Quy Bái Tổ

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.