Header Ads

Trang gốm nghệ thuật sắp đặt 02


Mẫu tranh gốm nghệ thuật sắp đặt 02

Với các họa tiết, vuông, tròn, gạch nganh

Vừa đơn giản nhưng lại hài hòa, người xem có thể thấy được một sự gợi mở về cuộc sống, có hình hài thế này thế khác, nhưng vẫn nằm trong một thể thống nhất tổng thể.

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.