Header Ads

Tranh ghép gốm Nhà Tù Côn Đảo


Tranh ghép gốm mô tả cảnh tra tấn ngục tù của những người tù Côn Đảo

Đây thuộc dạng tranh cổ động, tranh lịch sử

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.