Header Ads

Tranh gốm Cánh buồm đỏ thắmBức tranh gốm Cánh Buồm đỏ thắm, với dáng chiều vàng, khi những con thuyền từ từ về bến, mọi người xum họp với gia đình.

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.