Header Ads

Tranh gốm Cây đa bến nước 01

Tên tranh gốm Cây đa bên nước 01

Mô tả một góc sinh hoạt tại làng quê, nơi những người nông dân thuần chất trung hậu bắt đầu một ngày làm việc.

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.