Header Ads

Tranh gốm con cò

Tranh gốm con cò, đang lặn lội bờ ao như câu thơ

Con cò lặn lội bờ sông
Gánh gạo đưa chồng tiếng khóc nỉ non

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.