Header Ads

Tranh gốm Gánh lúa về nhà


Tên tranh gốm: Gánh lúa về nhà

Cảnh bội thu, khi người dân gánh lúa về, cảm giác bình yên no ấm, lòng người thanh thản.

Cảm giác vui vẻ khi " thóc lúa đầy nhà "

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.