Header Ads

Tranh gốm ghép ô tô


Tranh gốm ghép ô tô
Với bức họa bằng gốm sứ, thể hiện chuyến du lịch bằng ô tô, thương hiệu citroen của Pháp

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.