Header Ads

Tranh gốm Hát quan họ giao duyên


Tên tranh gốm: Hát quan họ giao duyên

Hình ảnh hoạt động của làng quê, với cảnh trai gái hát quan họ giao duyên

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.