Header Ads

Tranh gốm Khuê Văn Các


Tên tranh gốm: Khuê Văn Các

Với hình ảnh biểu trưng của Hà Nội, Khuê Văn Các, nơi các sĩ tử lui tới để học tập với mong muốn trở thành người tài.

Tranh gốm phù hợp với các đơn vị sự nghiệp, đào tạo, trang trí trường học.

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.