Header Ads

Tranh gốm sứ nổi bầy lạc đà

 Tên tranh gốm bầy lạc đà

Một bức tranh thể hiện cuộc sống của những người du mục trên sa mạc, đi lang thang từ vùng này qua vùng khác trên lưng lạc đà.

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.