Header Ads

Tranh gốm Tùng Hạc Diên Niên


Bức tranh thể hiện sự sung túc, mong muốn đủ đầy, sống cuộc sống thanh nhàn vui thú.

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.