Header Ads

Tranh gốm Vinh quy Bái Tổ 03

Mẫu Vinh Quy Bái Tổ 03

Diễn tả cảnh Vinh Quy Bái Tổ, khi công danh hiển vinh của người xưa
Bức tranh thể hiện mong muốn của người xưa khi nhìn vào thành công của người khác thì có động lực để làm việc.
Mẫu tranh này thường để gắn lên tường, lên khu nhà thờ họ, nhà cổ...
Nhắc nhở con cháu sau này cố gắng để Vinh Quy Bái Tổ


Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.